Materská škola Veľký Šariš na AscEduPageCvičná škola PU


Čísla účtov

Školné:

SK12 0200 0000 0025 1426 4854

Strava

SK40 0200 0000 0025 1424 4853

Zelená škola

Zelená škola

2% z dane

Prosím, venujte nám 2% z dane

Vyhľadávanie

Osobná zónaÚvod
OZNAM PDF Tlač Email

Riaditeľstvo Materskej školy vo Veľkom Šariši oznamuje, že na Školné (príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole), podľa VZN č.2/2016 Mesta Veľký Šariš bude zákonný zástupca dieťaťa

od 01.09.2019 prispievať sumou:

a) 25.-€ mesačne za dieťa do 3 rokov veku,

b) 15.-€ mesačne za dieťa nad 3 roky veku,

c) 1.-€ za 1 deň za dieťa navštevujúce materskú školu počas letných prázdnin.

 

Zároveň žiadame rodičov, aby príspevok uhradili do 15.dňa predchádzajúceho mesiaca na č. účtu: SK12 0200 0000 0025 1426 4854.

PaedDr. Janka Ščerbáková,

riaditeľka MŠ Veľký Šariš

 
Prosím, venujte nám 2% z dane PDF Tlač Email

Vážení rodičia,

práve v týchto dňoch máte jedinečnú možnosť aspoň čiastočne finančne pomôcť našej MŠ vo Veľkom Šariši, ktorú vaše deti navštevujú. Na základe zákona NR SR 596/2003 Z.z. §50 a §52 ods. 26 o dani z príjmov môžete našej MŠ darovať to, čo ste doteraz „ darovali “štátu.

Vážení rodičia, riaditeľstvo MŠ vám predkladá tlačivá, ktoré je potrebné k zrealizovaniu poukázania 2% dane vyplniť a potvrdiť u svojho zamestnávateľa. Tieto vyplnené tlačivá môžete osobne doniesť naspäť do MŠ a my zabezpečíme ostatné záležitosti na daňovom úrade. Prosíme tlačivá doručiť najneskôr do 19.3.2018.

Rodičia, ktorí podnikajú ako živnostníci alebo právnické osoby majú možnosť uviesť prijímateľa 2% priamo v svojom daňovom priznaní za rok 2016.

Presné údaje o prijímateľovi:

 • Právna forma: Občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): „Deťom Šariša“
 • Sídlo, ulica, obec: M.R.Štefánika 23, Veľký Šariš, 082 21
 • IČO: 42231809

Vážení rodičia. Dúfame, že pochopíte snahu riaditeľstva MŠ Veľký Šariš pomôcť škole (vašim deťom) ku skvalitneniu výchovno – vzdelávacieho procesu a zapojíte sa do tejto akcie, prípadne zapojíte aj ďalších členov Vašej rodiny. Každoročne 2% dane prispieva celý kolektív MŠ v prospech „našich – vašich detí“.

ĎAKUJEME

 
Smejko a Tanculienka PDF Tlač Email

21. marca 2016 navštívili našu materskú školu Smejko a Tanculienka! Ďakujeme im za krásne vystúpenie a úžasnú atmosféru, ktorú nám vyčarovali! Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie.

 
Deň vody PDF Tlač Email

17.marca 2016 sa celá naša materská škola obliekla do modrej farby, aby sme si pripomenuli významný deň – Deň vody. Počas tohto dňa boli pre deti pripravené rôzne náučné, ale aj súťažné aktivity, o ktorých organizáciu sa postarali pani učiteľky v spolupráci so študentmi Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity.

 
« Začiatok Predchádzajúce12 Ďalší Koniec »

Strana 1 z 2

Najnovšie články

Obľúbené články

Anketa

Ako sa Vám páči nová stránka?
 

Odkazy

Materská škola Veľký Šariš na AscEduPageCvičná škola PU


Copyright © 2022 Materská škola Veľký Šariš. Všetky práva vyhradené. Created by Ori, s.r.o. - Optimálne riešenia internetové