Materská škola Veľký Šariš na AscEduPageCvičná škola PU


Čísla účtov

Školné:

SK12 0200 0000 0025 1426 4854

Strava

SK40 0200 0000 0025 1424 4853

Zelená škola

Zelená škola

2% z dane

Prosím, venujte nám 2% z dane

Vyhľadávanie

Osobná zónaÚvod Čo sa chystá
Čo sa chystá  PDF  Tlač  Email

Plán mimoškolských aktivít MŠ 2018-2019

IX. 2018

Divadielko  Gašparko

IX. 2018

Aktivity v arboréte

IX. 2018

Jesenná výzdoba zo zhotovených šarkanov a jesenných prác detí

IX. 2018

Športová olympiáda – kráľovstvo BAJKAL v ZŠ Bajkalská

IX. 2018, XII. 2018,

III. 2019, VI. 2019

ZELENÁ  ŠKOLA – dlhodobý projekt

X. 2018

Jesenná brigáda v areály MŠ s rodičmi

X. 2018

Mesiac úcty k starším – diecézny dom V. Šariš

X. 2018

„Filipove  dobrodružstvá – pre predškolákov, dramatizácia

X. 2018

Beseda s políciou v MŠ

XI. 2018

Ochutnávka nátierok pre rodičov -  „žijeme zdravo“ – denne v priebehu 1 mesiaca

XI. 2018

Príprava kŕmidiel pre vtákov v miniarboréte

XI. 2018

Hráme sa s prírodninami – múdre sovičky - výzdoba

XII. 2018

Mikulášska nádielka – POLEPETKO - divadielko

XII. 2018

Vystúpenie na mestských oslavách – Vianoce 2018

XII. 2018

Vianočné besiedky –  „Pod jedličkou“ – v triedach pre rodičov

XII. 2018

Vianočné koledy v Diecéznom dome vo Veľkom Šariši, v kinosále - KIC

I. 2019

Návšteva zberného dvora – separácia + branná vychádzka v snehu

  1. 2019

Divadlo „SARUS“ – rozprávka „Krtko“

I. 2019

Postavím si snehuliaka – súťaž tried

I. 2019

Zdobenie stromčekov, vytvoriť balíčky so semienkami pre vtáčikov na školskom dvore

II.2019

Po stopách vtákov – vychádzka k blízkemu lesu

II. 2019

Návšteva galérie, knižnice

II.2019

Fašiangové vystúpenie na námestí

II. 2019

Riekankový kolotoč – „Mám básničku na jazýčku“- súťaž medzi triedami

III.2019

Karneval s gitaristom Juhásom - diskotéka

III. 2019

Projekt „ Malí  čitatelia “- návšteva knižnice – pravidelne každý mesiac

III. 2019

Stretnutie s ornitológom

III. 2019

„Deň vody“ – týždeň aktivít podľa  školského projektu

IV. 2019

„Deň zeme“- beseda s ornitológom, ochranárom, lesníkom, rodičmi

IV. 2019

„O čudnom vajíčku“ – divadlo Spod. Spišského hradu

V.2019

Deň matiek – mesto V. Šariš, rodičia v triedach

V. 2019

Predplavecká príprava – Delňa

V. 2019

„Odomykanie studničky“ – studnička pri Kanaši

V.2019

Máj, máj, máj zelený – ľudové pásmo – medzi triedami

V .– VI. 2019

Juniáles

VI.2019

„Hurá do školy“ – akcia pre predškolákov v ZŠ

VI.2019

Hry a drobné práce s otcom v areály MŠ - údržba

VI.2019

Kultúrny program predškolákov pre rodičov - rozlúčka

 

Najnovšie články

Obľúbené články

Anketa

Ako sa Vám páči nová stránka?
 

Odkazy

Materská škola Veľký Šariš na AscEduPageCvičná škola PU


Copyright © 2022 Materská škola Veľký Šariš. Všetky práva vyhradené. Created by Ori, s.r.o. - Optimálne riešenia internetové