Materská škola Veľký Šariš na AscEduPageCvičná škola PU


Čísla účtov

Školné:

SK12 0200 0000 0025 1426 4854

Strava

SK40 0200 0000 0025 1424 4853

Zelená škola

Zelená škola

2% z dane

Prosím, venujte nám 2% z dane

Vyhľadávanie

Osobná zónaÚvod
Prosím, venujte nám 2% z dane  PDF  Tlač  Email

Vážení rodičia,

práve v týchto dňoch máte jedinečnú možnosť aspoň čiastočne finančne pomôcť našej MŠ vo Veľkom Šariši, ktorú vaše deti navštevujú. Na základe zákona NR SR 596/2003 Z.z. §50 a §52 ods. 26 o dani z príjmov môžete našej MŠ darovať to, čo ste doteraz „ darovali “štátu.

Vážení rodičia, riaditeľstvo MŠ vám predkladá tlačivá, ktoré je potrebné k zrealizovaniu poukázania 2% dane vyplniť a potvrdiť u svojho zamestnávateľa. Tieto vyplnené tlačivá môžete osobne doniesť naspäť do MŠ a my zabezpečíme ostatné záležitosti na daňovom úrade. Prosíme tlačivá doručiť najneskôr do 19.3.2018.

Rodičia, ktorí podnikajú ako živnostníci alebo právnické osoby majú možnosť uviesť prijímateľa 2% priamo v svojom daňovom priznaní za rok 2016.

Presné údaje o prijímateľovi:

  • Právna forma: Občianske združenie
  • Obchodné meno (názov): „Deťom Šariša“
  • Sídlo, ulica, obec: M.R.Štefánika 23, Veľký Šariš, 082 21
  • IČO: 42231809

Vážení rodičia. Dúfame, že pochopíte snahu riaditeľstva MŠ Veľký Šariš pomôcť škole (vašim deťom) ku skvalitneniu výchovno – vzdelávacieho procesu a zapojíte sa do tejto akcie, prípadne zapojíte aj ďalších členov Vašej rodiny. Každoročne 2% dane prispieva celý kolektív MŠ v prospech „našich – vašich detí“.

ĎAKUJEME

 

Najnovšie články

Obľúbené články

Anketa

Ako sa Vám páči nová stránka?
 

Odkazy

Materská škola Veľký Šariš na AscEduPageCvičná škola PU


Copyright © 2022 Materská škola Veľký Šariš. Všetky práva vyhradené. Created by Ori, s.r.o. - Optimálne riešenia internetové