Materská škola Veľký Šariš na AscEduPageCvičná škola PU


Čísla účtov

Školné:

SK12 0200 0000 0025 1426 4854

Strava

SK40 0200 0000 0025 1424 4853

Zelená škola

Zelená škola

2% z dane

Prosím, venujte nám 2% z dane

Vyhľadávanie

Osobná zónaÚvod
OZNAM  PDF  Tlač  Email

Riaditeľstvo Materskej školy vo Veľkom Šariši oznamuje, že na Školné (príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole), podľa VZN č.2/2016 Mesta Veľký Šariš bude zákonný zástupca dieťaťa

od 01.09.2019 prispievať sumou:

a) 25.-€ mesačne za dieťa do 3 rokov veku,

b) 15.-€ mesačne za dieťa nad 3 roky veku,

c) 1.-€ za 1 deň za dieťa navštevujúce materskú školu počas letných prázdnin.

 

Zároveň žiadame rodičov, aby príspevok uhradili do 15.dňa predchádzajúceho mesiaca na č. účtu: SK12 0200 0000 0025 1426 4854.

PaedDr. Janka Ščerbáková,

riaditeľka MŠ Veľký Šariš

 

Najnovšie články

Obľúbené články

Anketa

Ako sa Vám páči nová stránka?
 

Odkazy

Materská škola Veľký Šariš na AscEduPageCvičná škola PU


Copyright © 2022 Materská škola Veľký Šariš. Všetky práva vyhradené. Created by Ori, s.r.o. - Optimálne riešenia internetové