Materská škola Veľký Šariš na AscEduPageCvičná škola PU


Čísla účtov

Školné:

SK12 0200 0000 0025 1426 4854

Strava

SK40 0200 0000 0025 1424 4853

Zelená škola

Zelená škola

2% z dane

Prosím, venujte nám 2% z dane

Vyhľadávanie

Osobná zónaÚvod Koncepcia MŠ Organizácia dňa
Organizácia dňa  PDF  Tlač  Email

 

ORGANIZÁCIA DŇA – „DENNÝ PORIADOK“


Čas - Činnosti

6:00 - otvorenie MŠ

* schádzanie detí, hry a činnosti podľa výberu detí

* zdravotné cvičenie

08:50 - 09:10 činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, desiata - stravovanie)

* vzdelávacia aktivita

* pobyt vonku

11:10 - 11:35 činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, obed - stravovanie)

* odpočinok

14:20 - 14:40  činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, olovrant - stravovanie)

* hry a hrové činnosti, vzdelávacie aktivity, hry, záujmové krúžky

* pobyt vonku

17:00 koniec prevádzky

 

Najnovšie články

Obľúbené články

Anketa

Ako sa Vám páči nová stránka?
 

Odkazy

Materská škola Veľký Šariš na AscEduPageCvičná škola PU


Copyright © 2022 Materská škola Veľký Šariš. Všetky práva vyhradené. Created by Ori, s.r.o. - Optimálne riešenia internetové