Materská škola Veľký Šariš na AscEduPageCvičná škola PU


Čísla účtov

Školné:

SK12 0200 0000 0025 1426 4854

Strava

SK40 0200 0000 0025 1424 4853

Zelená škola

Zelená škola

2% z dane

Prosím, venujte nám 2% z dane

Vyhľadávanie

Osobná zónaÚvod Projekty Cvičná škola PU
Cvičná škola PU  PDF  Tlač  Email

Štatút cvičnej školy pre pedagogickú prax študentov Prešovskej univerzity v Prešove vznikol s cieľom skvalitniť prípravu študentov učiteľských študijných odborov pre potreby praxe. Cvičné školy pre pedagogickú prax študentov PU v Prešove sú vybrané materské školy, základné školy, gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, základné umelecké školy, ktoré zaručujú kvalitu edukačného procesu kompetentnými cvičnými učiteľmi.

V pondelok, 8.2.2016, došlo k oficiálnemu odovzdávaniu štatútov cvičných škôl. S ich zástupcami sa stretla prorektorka pre  vzdelávanie, doc. PhDr. Martina Kášová, PhD., a prorektor pre vedu, umenie, šport a akreditáciu, prof. PhDr. Milan Portik, PhD.

Za materskú školu Veľký Šariš dekrét slávnostne prevzala jej riaditeľka Mgr. Iveta Vrabľová.


 

Najnovšie články

Obľúbené články

Anketa

Ako sa Vám páči nová stránka?
 

Odkazy

Materská škola Veľký Šariš na AscEduPageCvičná škola PU


Copyright © 2022 Materská škola Veľký Šariš. Všetky práva vyhradené. Created by Ori, s.r.o. - Optimálne riešenia internetové