Materská škola Veľký Šariš na AscEduPageCvičná škola PU


Čísla účtov

Školné:

SK12 0200 0000 0025 1426 4854

Strava

SK40 0200 0000 0025 1424 4853

Zelená škola

Zelená škola

2% z dane

Prosím, venujte nám 2% z dane

Vyhľadávanie

Osobná zónaÚvod Školská jedáleň Projekty Školské mlieko
Projekt Školské mlieko  PDF  Tlač  Email

Naša Školská jedáleň  je zapojená do projektu Školské mlieko, ktoré sa podáva deťom denne. Pravidlá fungovania školského mliečneho programu:

 

Školské mlieko zabezpečuje Tatranská mliekáreň a.s Kežmarok, a na jedálnom lístku je vyznačené skratkou ŠM.

Mlieko a mliečne výrobky, na ktoré sa poskytuje pomoc, nebude používať pri príprave jedál v škole/predškolskom zariadení (Za prípravu jedál sa nepovažuje samotné zohriatie mlieka. Pridanie napr. kakaa, ovocia, alebo marmelády do mlieka, alebo mliečnych produktov sa nepovažuje za prípravu jedla a je teda povolené.)

  • výrobky, na ktoré sa vzťahuje pomoc, budú určené len na spotrebu žiakov v ich škole/predškolskom zariadení.
  • u mlieka a mliečnych výrobkov, na ktoré sa poskytuje pomoc bude viesť oddelenú evidenciu o dodávkach, spotrebe a úhradách prijatých od žiakov
  • neprekročí maximálnu dennú dávku (najviac na 0,25 l ekvivalentu plnotučného mlieka na žiaka a vyučovací deň)
  • pri predaji výrobkov žiakom/deťom v predškolských zariadeniach neprekročí maximálne úhrady platené žiakom/deťmi v predškolských zariadeniach, stanovené Výnosom MP SR č. 2108/2004-100 v znení neskorších predpisov
  • pokiaľ nie je sám príjemcom pomoci, nebude súbežne odoberať výrobky, na ktoré sa vzťahuje pomoc, od viacerých dodávateľov

 

Vzdelávacie inštitúcie, ktoré distribuujú podporované mliečne výrobky vyrobia, alebo dajú vyrobiť plagát v súlade s minimálnymi požiadavkami stanovenými v prílohe III nariadenia Komisie (ES) č. 657/2008.

 

Najnovšie články

Obľúbené články

Anketa

Ako sa Vám páči nová stránka?
 

Odkazy

Materská škola Veľký Šariš na AscEduPageCvičná škola PU


Copyright © 2022 Materská škola Veľký Šariš. Všetky práva vyhradené. Created by Ori, s.r.o. - Optimálne riešenia internetové